Home

De Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit (hierna te noemen Multifonds) is een door de overheid erkend sectorfonds dat gerechtigd is om subsidies aan te vragen.

Multifonds heeft onder andere als doelstelling het initiƫren van scholingsprojecten voor werklozen en werkenden.

De kosten van deze projecten worden deels betaald uit subsidies die worden verkregen uit onder andere het Europees Sociaal Fonds en de eigen bijdragen van de deelnemende partijen.

Multifonds is van mening dat het geen zin heeft om mensen die mogelijk voor altijd in Nederland zullen blijven uit te sluiten van de reguliere arbeidsmarkt en deze mensen onnodig adequate scholing te onthouden.

Daarom neemt Multifonds zelf het initiatief om (scholings)projecten op te zetten en op verzoek projecten op te zetten.

Multifonds wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden geadviseerd en ondersteund door Two-Advice B.V. (www.two-advice.nl).